Mineralogiczna analiza oraz preparatyka badawcza

Podstawowym badaniem skał i minerałów jest mikroskopowe badanie płytek cienkich w spolaryzowanym świetle przechodzącym lub odbitym. Jeśli ktoś nie jest w stanie uwierzyć, w to że skały dają się obserwować z użyciem mikroskopu to warto sobie uzymysłowić to że technika badań minerałów i skał z użyciem mikroskopu została opracowana już w XIX wieku.

Preparat do obserwacji w mikroskopie spolaryzowanym jest ścieniony do 30 mikronów i umieszczony na szklanej płytce, może on być wypolerowany z wierzchu tak by odbijał światło jak lustro. W tak cienkim preparacie widoczne są poszczególne składniki skały które dzięki swoim właściwośiom dają się rozpoznawać sprawnemu petrografowi. W nomenklaturze polskiej są to preparaty badawcze dla geologii natomiast w nomenklaturze anglosaskiej używa się pojęcia "thin sections" czyli płytki cienkie.

Przygotowanie płytki cienkiej - Thin section preparation

Przygotowanie preparatu badawczego polega na dokładnym przycięciu kamienia lub minerału do kształtu szkiełka o wymiarach 48x28 mm, następnie wyrównaniu przygotowanego fragmentu skały i naklejeniu go na szkiełko. Należy pamiętać iż szkiełka powinny być idealnie płaskie i równe tak by preparat nam nie "uciekł" w trakcie przygotowywania. Po przyklejeniu następuje odcięcie i dotarcie preparatu do grubiści 30 mikronów. Tak przygotowany preparat thin section preparation obserwowany jest pod mikroskopem.

Obserwacje w Elektronowym Mikroskopie Skaningowym (SEM)

Co prawda w SEM nie trzeba posiadać preparatu w postaci płytki cienkiej ale można obserwować minerały i skały na świerzym przełamie czyli świerzej skale. Ta technika pozwala na odnalezienie kryształów minerałów w automorficznej lub hipautomorficznej postaci czyli własnopostaciowej. Można także użyć - i tak robi większość geologów - thin sections czyli płytek cienkich. W tym przypadku skład chemiczny minerałów jest możliwy do rozpoznania za pomocą EDS lub EDX dużo trafniej ponieważ widoczne są przekroje minerałów których wnętrza są analizowane.

Thin section preparation

Badania kamieni oraz skał

Geological research

Badania geologiczne, geochemiczne - badania skałdu hcemicznego minerałów i skał.

Poszukiwanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznawanie oraz dokumentacja złóż.