Systematyka strukturalna oraz nazewnictwo materiałów

Ogromny rozwój współczesnego przemysłu przetwórstwa mineralogicznego w zakresie oczyszczania surowców, ich przeróbki na półprodukty o regulowanych właściwościach, różnego rodzaju syntez mineralnych, stwarza możliwości otrzymania wielu produktów mono lub polimineralnych, krystalicznych lub zeszklonych, niemetalicznych, metalicznych, mieszanych itp… Wynikają z tego trudności nomenklaturowe uniemożliwiające często integrację pojęć mineralogii klasycznej i stosowanej.

Istnieją co prawda próby usystematyzowania tworzyw pod względem ich składy i budowy, nie mniej jednak dotychczas jest niezwykle trudno znaleźć klucz do takiej systematyki. Nie negując potrzeby odszukania analogii genetycznych co niewątpliwie pozwala na pewne zbliżenie pojęciowe interpretacyjne, wydaje się że przyjęcie systematyki naturalnej w mineralogii stosowanej jest niemożliwe ze względu na większą różnorodność oraz złożoność tworzy mineralnych wytworzonych sztucznie.

Bardziej uzasadnione wydaje się zastosowanie systematyki na podstawie struktury danego tworzywa z uszeregowaniem materiałów według wzrastającej wielkości ziaren składników krystalicznych dla tworzyw spiekanych lub topionych.Takie zestawienie pozwala na ujęcie w możliwie usystematyzowaną całość produktów otrzymanych z surowców naturalnych, zarówno materiałów znajdujących odpowiedniki w przyrodzie jak i nie znajdujących takich odpowiedników.Każde tworzywo nieorganiczne wytwarzane sztucznie jest podobne do skał naturalnych, agregatów mineralnych i faz krystalicznych lub bezpostaciowych o mniej lub bardziej stałym składzie. Właściwości zależą głównie od ich składu mineralnego oraz budowy: struktury i tekstury.

Thin section preparation

Badania kamieni oraz skał

Geological research

Badania geologiczne, geochemiczne - badania skałdu hcemicznego minerałów i skał.

Poszukiwanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznawanie oraz dokumentacja złóż.

Tekstura tworzyw podobnie jak dla skał naturalnych, określa wzajemne ułożenie jednoznacznych elementów składających się na strukturę. Podstawowymi teksturami w tworzywach są: zwarta ( zero porowatości), półzwarta (<1% porowatości), porowata (1-16 % porowatości), otwarta (>16% porowatości, zorientowana (lub programowana).